Gezond en aangenaam leefklimaat

Bij heel veel bouwmaterialen worden enorm veel chemische stoffen toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan bindmiddelen of lijmen. Dit zijn stoffen die in een houtskeletbouwwoning in veel mindere maten wordt toegepast. Ook is er vaak radon aanwezig in klei- en lössproducten. Dit is een kleur- en reukloos, licht-radioactief gas. Dit komt veelal voor in de producten beton, baksteen en natuursteen.
Ook worden koudebruggen bij houtskeletbouw voorkomen. Een koudebrug is een plek in de schil waar een minder goede isolatiewaarde aanwezig is. Hierdoor kan de warmte van binnen makkelijk naar buiten en de kou van buiten makkelijker naar binnen. Koudebruggen komt meestal voor in de vorm van geleiding. Zodra er geleiding plaatsvindt kan er condensatie optreden dat kan leiden tot schimmelgroei.

Snelle bouwtijd

De wanden, de verdiepingsvloeren en de daken worden in de fabriek onder ideale omstandigheden en vrij van weersinvloeden geprefabriceerd. Hierdoor is het op de bouwplaats een kwestie van wand, vloer en dak delen tegen elkaar plaatsen en monteren. Een woning kan in 2 tot 4 dagen wind- en waterdicht zijn. De CNC-machines (vreesmachine) in de fabriek zorgen voor een nauwkeurige pasvorm, tot op de millimeter! Dat betekent dat de uiteindelijk wanden op de bouwplaats naadloos op elkaar aansluiten en er geen tijd verloren gaat met het passend maken van elementen.

Flexibel bouwsysteem

Zowel op het gebied van architectuur, constructie en bouwfysica is houtskeletbouw een zeer flexibel bouwsysteem. Dit geldt ook voor de te gebruiken (afwerk)materialen, er zijn veel verschillende samenstellingen en keuzes mogelijk. Voor het inbouwen van leidingen en luchtkanalen is het gemakkelijk en flexibel om deze in de elementen in te bouwen, zodat ze uit het zicht weggewerkt worden.

Zeer energiezuinig/Passief bouw

Bij het verwarmen van de woning in de winter, worden bij een traditionele woning de stenen opgewarmd. Hier gaat heel veel energie in zitten. Leg u hand in de winter maar eens op een muur, die straalt altijd kou af. Dit komt doordat de stenen een grote massa hebben. Aangezien houtskeletbouw een erg lichte constructie betreft gaat er veel malen minder energie zitten in het opwarmen van de wanden. Het mogelijke nadeel van een lichte thermische massa is dat in de zomer de constructie sneller warm wordt door de zonnewarmte. Je hebt bovendien geen massa die de koelte van de nacht opslaat waar je overdag van kan profiteren. Dit vraagt bij het ontwerp de nodige aandacht voor ventilatie en zonwering. Zorg er bijvoorbeeld voor dat ’s avonds de woning op een eenvoudige manier kan worden geventileerd om zo de warmte van overdag af te voeren.
Bij houtskeletbouw kunnen gemakkelijk zeer hoge isolatiewaarden (zogenaamde Rc-waarden) gehaald worden. Rc-waarden van 8 tot 10 zijn geen uitzondering. Het toepassen van hoge isolatiewaarden in combinatie met luchtdicht bouwen staat garant voor een energiezuinige woning. Omdat de isolatie gewoon in de wand, vloer en dak elementen wordt opgenomen, zijn de wanden een stuk minder dik dan bij traditionele bouwmethode.
Tegen relatief lage meerkosten is het mogelijk de isolatiewaarde van de buitenschil van een woning te vergroten, wat resulteert in een lagere EPC (energieprestatiecoëfficiënt); hoe lager de EPC, des te beter de woning presteert. Omdat de thermische massa van houtskeletbouw gering is, kan het vermogen van de verwarming beperkt blijven en dus zal het energieverbruik lager zijn.

Droge bouwmethode bij prefabricage

In de hedendaagse reguliere nieuwbouwprocessen wordt per woning gemiddeld meer dan 1000 liter water ingebracht. Dit gebeurt in de vorm van aangemaakt cement, beton en stucwerk. Ook staat een traditionele woning vaak ook best lang open voor alle weersinvloeden. Hierdoor komt er ook nog eens een hoop vocht in de constructie van de woningen terecht. Het kan jaren duren voordat al het vocht uit een project is gestookt of geventileerd en vaak komt het niet eens zover. Vochtige huizen hebben niet alleen nadelige gevolgen voor uw gezondheid, maar ook voor de isolatiewaarde van de woning. De best isolerende wand is een droge wand. Volgens bouw biologische principe is droogbouw de enige degelijke en gezonde oplossing. Droogbouw = houtbouw!
Verder bent u met houtskeletbouw minder afhankelijk van weersomstandigheden. Het is immers een droge bouwmethode, dus kan er bijvoorbeeld met vorst gewoon doorgebouwd worden.

Brandveiligheid

Er bestaat een hardnekkig misverstand over houtbouw; een houten constructie zou minder brandveilig zijn dan een stenen constructie. Dit is niet juist.
Ja, hout brandt. Bijna élk materiaal brandt op enig moment. De kernvraag voor het bepalen van de brandveiligheid is: welke reactietijd en temperatuur nodig zijn om de materie te laten ontbranden.
In het geval van massief hout is er sprake van een lange reactietijd en een hoge temperatuur. Als u massief hout met een lucifer probeert aan te steken, lukt dit niet. U moet eerst zorgen voor “hulpmiddelen” (kranten, aanmaakblokjes etc.) voor er zich flinke vlammen vormen en de temperatuur kan oplopen. Als hout eenmaal brandt, ontstaat er een zwarte laag aan de buitenkant van het hout: verkoold hout. Deze laag isoleert het hout en zorgt ervoor dat het inbranden steeds langzamer verloopt. Houten balken in constructies behouden dan ook langer hun dragende waarde, waardoor instortingsgevaar urenlang kan worden voorkomen.
Bij een stalen constructie is dat een ander verhaal. Staal neemt bij elke graad opwarming aan sterkte af. Bij een heftige brand kan een stalen constructie als een kaartenhuis in elkaar zakken. Je kunt staal bij een brand vergelijken met spaghetti sliertjes. Staal moet dan ook altijd brandwerend worden bekleed.
Wat bovendien in de houtbouw een brandvertragend effect heeft, is de laagsgewijze opbouw van wanden en vloeren. Daarbij vindt de opbouw plaats met brandwerend of zelfs onbrandbaar isolatiemateriaal, zowel aan de binnen- als buitenkant. Voor houtskeletbouw geldt nog eens dat de houtconstructie aan de binnenzijde is bekleed met gipsplaat en/of gipsvezelplaat. Dergelijke platen kunnen niet branden, zodat het uren zal duren voordat de constructie vlam zal vatten. Bij het risico van het ontstaan van brand is vooral het gedrag van de bewoners en de brandbaarheid van de inrichting van de woning (de ontvlambaarheid van de materialen) bepalend. Het risico dat brand ontstaat in een houten woning, is niet groter of kleiner dan in elke andere woning.

Kostenbesparend

Over het algemeen staat hout bekend als een duur product, echter hangt het af van de manier waarop het hout verwerkt wordt in een woning. Massief houten producten zijn erg kostbaar. Een houten raamwerk of skelet is in tegendeel juist een stuk voordeliger.
Doordat de woningen licht zijn, kan er een lichtere fundering worden toegepast, die in prijs goedkoper zijn (is) dan funderingen in de traditionele bouw.
Ook de bouwtijd is veel korter: met een prefab-woning kan uw huis al binnen 4 dagen staan. Bovendien is hout minder gevoelig voor (vries-)kou en regen dan bijvoorbeeld steen, zodat weersomstandigheden minder invloed hebben op de duur van de bouw.
Het kan dus daadwerkelijk mogelijk zijn om geld te besparen met een houtskeletbouw woning.

Duurzaamheid en milieu

Bomen die worden gekapt bevatten een hoop CO2, dit blijft in het hout aanwezig ook als het gekapt is. Zodra er een woning van wordt gemaakt heb je dus wanden, vloeren en daken waar een hoop CO2 in opgeslagen zit. Zodra er nieuwe bomen worden aangeplant om vervolgens weer woningen van te bouwen nemen de bomen opnieuw een hoop CO2 op. Dit heeft een voordeling effect op de milieueffecten.
Dankzij de vraag naar en het gebruik van hout wordt er een positieve stimulans gegeven aan bosbeheer en aanplant. In het noorden van Europa zien we een perfect bosbouwbeleid waarbij onderhoud, kap en aanplant van bomen uitstekend in balans worden gehouden. De aanplant is groter dan de kap, zodat er geen sprake is van roofbouw. De omvorming van boom tot bouwmateriaal is een proces dat eenvoudig en met weinig vervuiling tot stand komt. Dat betekent dat het gebruik van hout ook in de bouwindustrie een gunstige uitzondering is ten opzichte van vele moderne bouwmaterialen die vaak via een lange, vervuilende en energievretende weg een eindproduct geven. Dat product is meestal minder duurzaam, niet te hergebruiken en zal een blijvend afvalprobleem vormen.
Ook is voor het bewerken van hout weinig energie nodig.
Bij eerlijke houtbouw treden deze negatieve effecten zeker niet op. Het hout dat voor de woningen van Hestia wordt gebruikt, wordt steeds conform de meest recente kwaliteitseisen en certificering gewonnen.

Lange levensduur

Onderzoek van onder meer de Universiteit van Leipzig, het British Building Research Establishment en het Nederlandse NIBE heeft aangetoond dat houtbouw dezelfde levensduur heeft als de traditionele bouw, te weten minimaal 75 jaar. Een houten woning gaat decennialang mee. Niet alleen in Scandinavische landen, maar ook in Nederland zijn er houten huizen die nog dateren uit de middeleeuwen. Dit komt door goed onderhoud.